วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกกรมสร้าสรรค์

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย
ร.ร  สาธิตอนุบาลทานตะวัน ห้องอนุบาล1

      
     น    
 กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกกรรมปืนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 6

     
    ย